ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023-2024

Πρόεδρος : Αθανάσιος Κρυτσάνης

Αντιπρόεδρος: Ειρηναίος Κωνσταντινίδης

Γραμματέας:  Αναστάσιος Ταΐρίδης

Ταμίας:   Ευστράτιος Καλατσανάς

Γενικός Αρχηγός:  Κωνσταντίνος Τσιρανίδης 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Πλακεντάς 

Δημοσίων Σχέσεων: Πρόδρομος Μπίμπας

Γραφείο Τύπου: Μιχαήλ Τσιγγένης

Νομικός Σύμβουλος: Ζήνων Παπαδόπουλος 

Copyright Eordaikos.gr © 2023.